μpdで始まる石ではなくて…

マウスの調子が悪いので、Logitech V450(日本だと Logicool V450 か) を購入。xorg.conf 書き換え。

Section "InputDevice"
    Identifier "V450"
    Driver   "evdev"
    Option   "Device" "/dev/input/event4"
    Option   "Name" "Logitech USB Receiver"
    Option   "HWHEELRelativeAxisButtons" "7 6"
EndSection

ちょいとググって当たった Gentoo Linux wiki を参考に(殆どそのまま)